فرهام علی پناه

پوآرو

طراحی لوگو و هویت بصری و برندینگ

طراحی اوراق اداری و لوگوی فروشگاه عینک و عینک سازی پوآرو از پروژه های لذت بخش من بوده .

فرهام علی پناه