فرهام علی پناه farhamalipanah

تفاوت یک هنرمند و یک دیزاینر

هنرمند بودن و دیزاینر بودن ، دو نقش متفاوت در زمینه خلق تصویر هست.

یک هنرمند با استفاده از خلاقیت و انتزاع ، احساسات و ایده های شخصی اش را به تصویر میکشد .

اما یک دیزاینر علاوه بر همه اینها به جنبه های کاربردی ، ارتباطی و تجاری نیز توجه میکند .

برای مثال :

چهره ای که یک هنرمند نقاش میسازد ، ممکن است نمادین و فانتزی باشد و نشان دهنده حالات روحی و روانی هنرمند باشد .

اما چهره ای که یک دیزاینر لوگو میسازد ، نشان دهنده شخصیت و فعالیت آن است .